v
 
De Buiteling

WELKOM 

ONS BRUSSEL
Als kinderopvang in de grootstad willen wij actief meewerken aan een maatschappij van gelijke kansen. Dit is te zien aan onze diverse ploeg, in onze buurtsamenwerkingen en aan onze tarieven. We omhelzen de stad als een leerrijke ontmoetingsplaats, waarin we volop kunnen spelen!

ALLERLEI ATELIERS
Elke dag bieden we uiteenlopende activiteiten aan op onze locaties. Creatieve ateliers, sport, expressie of media, georganiseerd door onze eigen begeleiders of in samenwerking met onze partners. Zo creëren we een uitdagende en stimulerende speel- en leeromgeving.

VRIJ SPEL
In De Buiteling zien wij de waarde van begeleid vrij spelen. Kinderen leren dagelijks spelend initiatief te nemen, te vertrouwen op zichzelf, anderen en andere meningen te respecteren en om te gaan met conflicten. Ze groeien en experimenteren er op los in een veilige omgeving.

SAMEN LEREN
Ook onze begeleiders in opleiding leren iedere dag van onze ervaren begeleiders in de opvang. Ze volgen taaltrajecten om hun Nederlands aan te scherpen en diverse opleidingen en workshops om hun capaciteiten op de werkvloer verder te ontwikkelen.
Inschrijven voor de Buiteling kan op school of via https://www.debuiteling.be/