In het tweede leerjaar helpen Juf Natasja , Meester HansJuf Christine de leerlingen een stapje verder in hun ontwikkeling.
De focus verschuift van technisch lezen naar begrijpend lezen, van correct schrijven naar creatief schrijven.
Samen met de kinderen ontdekken ze getallen tot 100 en leren ze er mee rekenen.
Schrik niet als je op je tocht in het tweede leerjaar ridders, heksen of circusartiesten tegenkomt, want die passeren allemaal de revue doorheen de thema's.
Het tweede leerjaar wordt op die manier voor al onze leerlingen onvergetelijk!

L2