Ongelofelijk wat de kinderen in het vijfde leerjaar allemaal moeten kennen en kunnen.
Gelukkig zijn er Juf Lientje & Meester Gaëtan die alles in goede banen leiden om de leerlingen procenten, complexe teksten en diepgaande taalbeschouwingstaken te helpen verwerken.
In het vijfde leerjaar ontdekken de kinderen via openluchtklassen de Westhoek en de bijbehorende geschiedenis.
Daarnaast komen de leerlingen in contact met allerlei kunstuitingen.
Er wordt voorzichtig al gepeild naar interesses en voorkeuren, zodat de overgang naar het zesde leerjaar vlot kan verlopen.

L5