Nergens voel je het kloppend hart van Brussel zo sterk als in de Marollen. Nieuwland ligt midden in deze bruisende volksbuurt en wil een plek bieden voor elke jongere tussen 2.5 en 12 jaar. 
Voel je he​t al kriebelen? 
  Dat komt doordat we hier aan de toekomst werken. En samen kunnen we dat veel beter dan alleen. In de klas leren we met elkaar en van elkaar, met respect voor de keuze en de identiteit van iedereen. Dat vraagt een flinke portie zelfkennis, waar we samen voor zorgen.
En wat met al die juffen en meesters?
Die vinden ‘samen’ ook van groot belang! Samen voor de klas in co-teaching, samen zorg dragen voor alle leerlingen in team-teaching, samen werken aan een zachte overgang tussen kleuter en lager, samen met ouders en de buurt een netwerk creëren waarin kinderen alle kansen krijgen die ze verdienen. 
Maar onze samenleving is zo complex geworden, worden de kinderen daar wel op voorbereid? 
Creativiteit – in de meest brede zin van het woord - is hierop het antwoord. We willen oog hebben voor de talenten van alle leerlingen, hen helpen die te ontdekken en ten volle te ontplooien. Daarnaast stimuleren we hen om na te denken over complexe uitdagingen. De innovatieve ideeën die leerlingen opdoen zijn de motor om los te komen van stereotypen en om de wereld te bekijken vanuit verschillende perspectieven.
Best uitdagend? 
Dat klopt! Maar we kijken positief naar de toekomst. We geloven oprecht in de leer – kracht van elk kind en vinden fouten maken noodzakelijk! De grootste uitvindingen zijn maar tot stand gekomen door veelvuldig experimenteren en fouten maken. Als school willen we hier positief op inspelen door kinderen in hun leer – kracht te begeleiden.
Maar toch niet elk kind kan dat? 
Fout. Iedereen kan iets, niemand kan alles. De lat van elk kind hoog moet dan ook de drijfveer zijn van elke leerkracht op Nieuwland . Hoge verwachtingen stellen aan elk kind, bevestigt het geloof in het eigen kunnen en stimuleert het zelfvertrouwen. Het einddoel geldt voor alle leerlingen, de weg er naar toe loopt voor elke leerling anders.
Dit alles gebeurt in een open omgeving. We streven naar open deuren en ramen voor iedereen. Het open karakter van Nieuwland weerspiegelt zich in het laagdrempelig contact en de open hand om ouders te verwelkomen in de klas. Ook vatten we ‘open’ heel ruim op: bestaande grenzen kunnen open gemaakt worden om ons onderwijs te optimaliseren. De grenzen tussen verschillende leergebieden vallen weg bij projectwerk, de grenzen tussen leerjaren gaan open bij klasoverschrijdende activiteiten. Grenzen tussen kleuter – en lagere school weerhouden er ons niet van intensief samen te werken. De Brede School Nieuwland breekt de grenzen van onze schoolmuren en – uren open en biedt voor kinderen een waaier aan kansen tot levensecht en levensbreed leren.

En zijn er dan geen regels meer op school? 
Natuurlijk wel. Regels en structuur bieden veiligheid voor iedereen op Nieuwland. Ze zorgen ervoor dat iedereen zich goed voelt op school en klaar is om te leren. Samen nadenken over deze regels op school is een sterk signaal van het geloof in onze leerlingen. En loopt het eens fout? Geen paniek! Zolang we samen naar een geweldloze oplossing kunnen zoeken is er niets aan de hand.
Op die manier willen we samen op een creatieve en positieve manier de lat van elk kind hoog leggen in een open en veilige omgeving.

Pedagogisch project